torsdag 14 juni 2018

SS-ISO/IEC 27000 serien och ledningssystem för informationssäkerhet


För säkerhets skull beskriver jag vad standarderna i SS-ISO/IEC 27000-serien är. 

De är framtagna av internationella expertgrupper inom ISO och IEC där Sverige medverkar genom SIS, Swedish Standards Institute. SIS deltar aktivt i det internationella arbetet i såväl ISO som CEN.

ISO är det globala standardiseringsorganet med ca 160 medlemmar, från lika många länder. CEN är den europeiska standardiseringsorganisationen med 30 medlemsnationer. Den svenska kompetensen inom området är organiserat i SIS Tekniska kommitté TK 318 Informationssäkerhet.

Genom att utgå från och implementera kraven och riktlinjerna i ISO 27001 får organisationen bl.a. följande fördelar:
  • Kunskap och medvetenhet om relevanta informationssäkerhetshot
  • En beprövad struktur för att systematiskt identifiera, hantera och kontinuerligt utvärdera informationssäkerhetsrisker
  • Möjlighet att certifiera organisationen mot ISO 27001 
ISO 27001 innehåller dessutom många av de komponenter som behövs för att uppfylla kraven i andra vanligt förekommande ISO standarder som t.ex. ISO 9001 och ISO 14001 och vice versa vilket ger mycket god möjlighet att bygga ett integrerat ledningssystem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar